متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو

مرکز ورزشی پورتن (ویژه بانوان)

مرکز ورزشی پورتن (ویژه بانوان) در کرج

صبح و عصر،ویژه بانوان

مشاوره تغذیه با پزشک متخصص هفته ای یک بار

ردیفعنوانتوضیحاتقیمت
1 پیلاتس 
2روزهای زوج

روزهای زوج ساعت 6:15-5:15

 
3 یوگا 
4روزهای زوج

روزهای زوج ساعت 10-9 صبح

 
5روزهای فرد

روزهای فرد 5-3:30

 
6روزهای فرد

روزهای فرد  6:30-5

 
7 ایروبیک و Cx-w 
8ایروبیک و Cx-w

روزهای فرد ساعت 10-9 صبح

 
9ایروبیک و Cx-w

روزهای زوج ساعت 8:30 - 7:30 عصر

 
10روزهای فرد

روزهای فرد ساعت 7:30-6:30 عصر

 
11 زومبا 
12زومبا

روزهای زوج ساعت 7:30 - 6:30 عصر