متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو

باشگاه بدنسازی کاپ عظیمیه

ردیفعنوانتوضیحاتقیمت
1 ایروبیک 
2بانوان

روزهای زوج   9:30   - 8:30

 
3 پیلاتس 
4پیلاتس

روزهای زوج  11 - 10

 
5پیلاتس

روزهای فرد 10:30 -9:30

 
6 TRX 
7TRX

روزهای زوج 11-10

 
8TRX

روزهای فرد 9:30 - 8:30 و 12-11 و13-12

 
9 زومبا 
10زومبا

 روزهای زوج 13-12

 
11 بدنسازی با دستگاه 
12بانوان

همه روزه13:30 - 7:30 به غیر از جمعه ها    

 
13آقایان

همه روزه  23-13:30 و روزهای جمعه 19-13