متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
متن خبر
دردسرهای منتشر کردن فیلم دانش آموز اصفهانی دردسرهای منتشر کردن فیلم دانش آموز اصفهانی

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش اصفهان گفت: شوخی معلمان با دانش آموز هشت ساله بی جا بوده و با خاطیان برخورد می کنیم.

علیرضا مهدی در مورد انتشار فیلم یک دانش آموز اصفهانی توسط مسئولان مدرسه و تهدید او به اخراج از سوی بازرس آموزش و پرورش گفت: دانش آموز 8 ساله در مدرسه سیف اصفهان درس می خواند و این فیلم چندی قبل توسط مدیران و معلمان از وی ضبط شده است. 

او با محکوم کردن این حرکت مسئولان و معلمان مدرسه، گفت: این اقدام یک بی فکری و شوخی بی جایی بوده است که از همکاران ما سر زده است.

به گفته مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش اصفهان در فیلم به حضور بازرس آموزش و پرورش اشاره شده است که این موضوع دروغ بوده و در آن زمان بازرسی به مدرسه اعزام نشده بود. 

مهدی از بازخواست مسئولان مدرسه خبر داد و اضافه کرد: درنتیجه این اتفاق مدیرو مسئولان مدرسه به آموزش و پرورش احضار شده و به دنبال تحقیق از آنها در مورد چرایی انجام این اقدام هستیم. 

وی اضافه کرد: پس از توضیحات مدیر و مسئولان و معلمان مدرسه با خاطیان برخورد جدی خواهد شد. همچنین در صورت شکایت خانواده دانش آموز به این موضوع نیز رسیدگی می کنیم.

1395/09/03 934 0 0