متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
متن خبر
حمایت علیرضا‌ حیدری ازجدیدی در مقابل رضا رشیدپور حمایت علیرضا‌ حیدری ازجدیدی در مقابل رضا رشیدپور

علیرضا حیدری یکی از هم دوره‌های عباس جدیدی از اتفاقاتی که برای او رخ داده ناراحت است و به شدت به رضا رشیدپور انتقاد می‌کند.او امروز در صفحه اینستاگرامش به شدت به رشیدپور تاخت.

علیرضا حیدری یکی از هم دوره‌های عباس جدیدی از اتفاقاتی که برای او رخ داده ناراحت است و به شدت به رضا رشیدپور انتقاد می‌کند.او امروز در صفحه اینستاگرامش به شدت به رشیدپور تاخت.

1395/08/24 1263 0 0