متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
����������������-��-������������

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

صافکار ماهر یا نیمه ماهر

نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر و تعمیرکار

گیربکس اتومبیل آقا

محدوده مشکین دشت

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

تعدادی مکانیک نیمه ماهر

آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

نیروی تاسیسات

با سابقه کار نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر آقا

محدوده مارلیک و ملارد

نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر

جهت همکاری نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر

با 10 سال سابقه کار

نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر و وردست آقا

نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

تعدادی مکانیک ماهر

جهت کار در نمایندگی

نیاززمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

باطریساز ماهر آقا

ساکن کرج نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک جهت تعمیرگاه

اتومبیل نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

باطریساز ماهر خودرو آقا

نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر مکانیک  نیمه ماهر

آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر تعمیرکار ماهر پکیج

آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر باطریساز ماهر

نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر تعمیرکار حرفه ای

موبایل آیفون در فروشگاه

اپل استور نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

تعدادی سرویس کار ماهر

جهت سرویس آسانسور

نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

دو نفر مکانیک آقا

محدوده خلج آباد نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر آقا باطریساز ماهر

یا نیمه ماهر

در یک تعمیرگاه مجهز نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر آقا

در فردیس نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

به یک نفر مکانیک ماهر

یا نیمه ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر

(حصارک )نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر آقا

در فردیس نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

صافکار ماهر و نیمه

آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر باطری ساز ماهر ومکانیک ماهر آقا

نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر مکانیک ماهر و نیمه ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

صافکار ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

تعمیرگاهی در مهرشهر جلوبندی ساز ماهر

برق انژکتور آقا

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

باطریساز ماهر آقا ساکن کرج نیازمندیم