متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-نگهبان-و-سرایدار-در-کرج

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

سرایدار، نگهبان، کارگر ساده خانم و آقا، فنی و منشی

تماس: 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

سرایدار آقا جوان به صورت شبانه روزی محدوده عظیمیه نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان بازنشسته و آبدارچی با سابقه نیازمندیم.سیمین دشت خیابان 8 غربی

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان، خدمات بازنشسته آقا (قزلحصار)

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

زوج جوان جهت سرایداری نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

زوج جوان جهت سرایداری و کار در شرکت واقع در گرمدره

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان/خدمات بازنشسته آقا (قزلحصار)

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم

تماس: 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

زوج سرایدار نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی پارکبان آقا با ظاهری آراسته محدوده خلج آباد، شیخ آباد و میدان کرج

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

سرایدار باتجربه با ضامن معتبر نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

زوج بدون فرزند جهت سرایداری نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

پارکبان آقا جهت کار در رستوران سنتی نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

یک نفر نگهبان (آقا) جهت باغ واقع در چهارباغ نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

پارکبان جهت کار در سفره خانه واقع در جهانشهر

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

شهربازی الماس فردیس جهت تکمیل کادر پرسنلی به نیروی حراست نیازمند است

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

شهربازی الماس فردیس جهت تکمیل کادر پرسنلی به نیروی حراست نیازمند است

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

یک نفر پارکبان جهت کار در رستوران نیازمندیم

تماس 12 به بعد

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

سرایدار جهت آپارتمان در جهانشهر نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان آقا حداکثر سن 35 سال با 5 سال سابقه کار شهرک صنعتی صفادشت

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان متاهل آقا محدوده نظرآباد نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

پارکبان ماهر جهت کار در رستوران نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان بازنشسته جهت درب رستوران (ظهر و شب) نیازمندیم فردیس

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17