متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-نگهبان-و-سرایدار-در-کرج

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

پارکبان آقا

جهت کار در فروشگاه

پوشاک محدوده فردیس

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا

نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

زوج جوان

جهت

سرایداری مدرسه دخترانه

نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان

آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا

نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا

نیازمندم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان و حراست آقا

با قد بالای 190 و ورزیده

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا

نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان/خدمات بازنشسته

آقا ساکن محدوده قزلحصار

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان

آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا

نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان متاهل آقا باسواد

بالای 35 سال سن

نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

پارکبان

جهت تالار نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیرویی حراستی

با حقوق و مزایای عالی

نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی حراستی

با حقوق و مزایای عالی

نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی حراستی

با حقوق و مزایای عالی

نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

یک نفر آقا جهت نگهبانی

در گلخانه نیازمندیم

محل کار ماهدشت

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی حراستی

با حقوق و مزایای عالی

نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا

نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا

نیازمندیم

تماس 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی حراستی

با حقوق و مزایای عالی

نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی حراستی

با حقوق و مزایای عالی

نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان پاره وقت

جهت مجتمع مسکونی

باحقوق عالی

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

پارکبان جهت کار در رستوران نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

سرایدار، نگهبان، کارگر ساده خانم و آقا، فنی و منشی

تماس: 9 الی 17

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

سرایدار آقا جوان به صورت شبانه روزی محدوده عظیمیه نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان بازنشسته و آبدارچی با سابقه نیازمندیم.سیمین دشت خیابان 8 غربی

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

نگهبان، خدمات بازنشسته آقا (قزلحصار)

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

زوج جوان جهت سرایداری نیازمندیم

استخدام نگهبان و سرایدار در کرج

تعدادی نیروی نگهبان آقا نیازمندیم

تماس 9 الی 17