متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-پزشک-و-امورپزشکی-در-کرج

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

مجتمع پزشکی فعال

چند نفر پزشک عمومی و

دندانپزشک نیازمند است

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دندانپزشک عمومی

جهت کار در کلینیک

دندانپزشکی در جهانشهر

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دستیار دندانپزشک خانم

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دستیار دندانپزشک خانم

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

پزشک عمومی خانم

جهت همکاری در مجتمع

تخصصی پزشکی ماهدشت

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

پزشک عمومی خانم

جهت همکاری در مجتمع

تخصصی پزشکی ماهدشت

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

کارشناس مامایی

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

پزشک عمومی ،پوست خانم

با پروانه مطب کرج

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

کارشناس مامایی

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دستیار دندانپزشک

تمام وقت نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دستیار دندانپزشک خانم

جهت مطب در محدوده

45 متری گلشهر

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

متخصص زنان

جهت همکاری در مطب فعال

واقع در مهرشهر

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

کاردان مامایی

جهت مطب واقع در

چهارراه طالقانی نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

از تعدادی دندانپزشک مجرب

با پورسانت بالا

دعوت به همکاری می نماید

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دستیار دندانپزشک

ساکن مهرشهر یا ماهدشت

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

کاردان ماما یا کاردان بهداشت خانواده

و کارشناس ماما

(محدوده خرمدشت و مصباح)

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دستیار دندانپزشک

ساکن مهرشهر یا ماهدشت

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دندانپزشک

جهت همکاری

با شرایط عالی نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دندانپزشک با پروانه کرج

جهت کلینیک معتبر

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دندانپزشک با پروانه کرج

جهت کلینیک معتبر

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

کلینیک تبسم

به همکار دندانپزشک دارای

پروانه مطب نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دستیار دندانپزشک خانم

جهت مطب

محدوده جهانشهر نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

پزشک عمومی

ترجیحا با پروانه مطب

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

یک نفر دستیار دندانپزشک

نیازمندیم

کلینیک تبسم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

بهیار آقا

جهت کار در درمانگاه

مورد نیاز است

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

تعدادی پرستار و کمک بهیار خانم

نیازمندیم

تماس 9 الی 14

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

کارشناس مامایی

نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

یک نفر کارآموز آقا جهت دندانسازی با حقوق نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

کلینیک نیکان

دستیار و منشی خانم منطقه عظیمیه نیازمندیم

استخدام پزشک و امورپزشکی در کرج

دعوت به همکاری

کارشناس مامایی