متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
��������������-����������-������-����-������

استخدام انبار دار در کرج

انبار دار با حداقل 5 سال

سابقه کار و مسلط

به نرم افزار آفیس

استخدام انبار دار در کرج

انباردار و کمک انباردارآشنا به

کلیه امور انباراری و مسلط به کامپیوتر

با 5سال سابقه کار

استخدام انبار دار در کرج

انباردار و کمک انباردار

آشنا به کلیه امور انبارداری و مسلط به کامپیوتر

با 5 سال سابقه کار

استخدام انبار دار در کرج

انباردار با سابقه

با ضامن معتبر نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

انباردار باسابقه

با ضامن معتبر نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر کمک انباردار آقا

نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار کالای خواب

در سه راه گوهردشت نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

شرکت پخش شکلات برنوتی

جهت تکمیل کادر انبار خود

به یک نفر انباردار آقا

با حداکثر سن 35 سال

نیازمند است

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار وارد

جهت کار فست فود

حوالی میدان نبوت نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار آقا

با سابقه کاری جهت کار در

نمایندگی ام وی ام هشتگرد

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار آقا

با سابقه کاری جهت کار در

نمایندگی ام وی ام هشتگرد

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار آقا

با سابقه کاری جهت کار در

نمایندگی ام وی ام هشتگرد

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار آقا

با سابقه کاری جهت کار در نمایندگی ام وی ام

هشتگرد

استخدام انبار دار در کرج

کمک انباردار

با سابقه کار نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار آقا

با سابقه کاری جهت کار در نمایندگی ام وی ام هشتگرد

استخدام انبار دار در کرج

انبار دار آقا جهت نمایندگی خودرو

با سابقه کار مرتبط

و آشنایی کامل به کامپیوتر

استخدام انبار دار در کرج

انباردار با تجربه 3 ساله

دارای لیسانس بازرگانی

آشنا به نرم افزار نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

انباردار با 5سال سابقه کار

و آشنایی با نرم افزار

انبار سپیدار

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار آقا

نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار آقا دارای سابقه کار مفید نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

انباردار با تجربه 3 ساله دارای لیسانس بازرگانی آشنا به نرم افزار نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

انباردار آشنا به کلیه امور انبارداری و مسلط به کامپیوتر با 5 سال سابقه (با سرویس)

استخدام انبار دار در کرج

انباردار آقا (مسلط به کامپیوتر) و ناظر تولید جهت تولیدی در کمالشهر

استخدام انبار دار در کرج

انباردار آقا (مسلط به کامپیوتر) و ناظر تولید جهت تولیدی در کمالشهر

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر انباردار آقا مسلط به نرم افزار همکاران سیستم نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

انباردار با حداقل 5 سال سابقه کار آشنا به اکسل نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

انباردار با حداقل 5 سال سابقه کار و لیسانس مرتبط

استخدام انبار دار در کرج

انباردار با حداقل 5 سال سابقه کار و لیسانس مرتبط

استخدام انبار دار در کرج

یک نفر کمک انباردار آقا نیازمندیم

استخدام انبار دار در کرج

تعدادی انباردار آقا نیازمندیم