متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-خیاط-در-کرج

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار ماهر مانتودوز و پالتودوز و اتوکار، محدوده آزادگان

استخدام خیاط در کرج

تعدادی تریکو دوز ماهر خانم جاده ملارد

استخدام خیاط در کرج

الگوکار حرفه ای جهت کار در شرکت تولیدی مانتو نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

خیاط مزدی دوز مانتو و پالتو نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

مانتودوز،چرخکار و وردست (باغستان) نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی زیگزال دوز ماهر و کارگر ساده (خانم) خطی 30 تومان نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار راسته دوز خانم نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار و راسته دوز نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار خانم محدوده فردیس نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار جهت کار در تولیدی مانتو

استخدام خیاط در کرج

تعدادی مزدی دوز مانتو آقا نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار ماهر خانم محدوده شهدا نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار ماهر خانم محدوده شهدا نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار پالتودوز خانم نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی خیاط ماهر و نیمه ماهر و تعدادی کاردست زن ماهر نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

چرخکار جهت تولیدی محدوده گوهردشت

استخدام خیاط در کرج

چرخکار و مزدی دوز مانتو حوالی گلشهر نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

کمک خیاط آقا

جهت فروشگاه پوشاک نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی زیگزالدوز و وسط کار ماهر خانم نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی راسته دوز خانم و آقا با حقوق ثابت ماهیانه نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

2نفر چرخکار خانم نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

خیاط پرده دوز خانم یا آقا نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی مانتو و لباس کار دوز ماهر و بیرون بر

استخدام خیاط در کرج

خیاط پرده نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر جهت تولیدی مانتو نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

خیاط راسته دوز آقا نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی زیگزالدوز نیازمندیم محدوده 45 متری گلشهر

استخدام خیاط در کرج

تعدادی زیگزال دوز نیازمندیم

محدوده 45متری گلشهر

استخدام خیاط در کرج

تعدادی مزدی دوز تریکو نیازمندیم تماس تا یک هفته

استخدام خیاط در کرج

خیاط ماهر ترجیحا خانم نیازمندیم محدوده گوهردشت