متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
بازاریاب

استخدام بازاریاب در کرج

ویزیتور خانم

جهت پخش ذرت

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب

با پورسانت عالی نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

ویزیتور خانم

جهت پخش ذرت

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب آشنا به امور چاپ

حقوق ثابت ،پورسانت

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب با پورسانت عالی

نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب خانم و آقا

جهت کارتن سازی حوالی هفت جوی

استخدام بازاریاب در کرج

تعدادی ویزیتور آقا

جهت شرکت زرسبز البرز

با پورسانت بالا نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب حرفه ای خانم

محدوده گلشهر نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب خانم و آقا

مجرب با پورسانت عالی

استخدام بازاریاب در کرج

تعدادی ویزیتور خانم و آقا

جهت پخش مواد غذایی

فردیس

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب آقا با موتور

جهت مواد غذایی

نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

تعدادی بازاریاب

در زمینه فروش کت و شلوار

نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

تعدادی بازاریاب خانم

جهت تبلیغات نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب خانم و آقا

با حقوق ثابت و پورسانت و یک نفر منشی خانم

نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

تعدادی ویزیتور

با سابقه کار نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

چند نفر بازاریاب آقا و خانم

جهت کار در یک شرکت معتبر

نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب توانمند خانم

با روابط عمومی بالا

نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب حرفه ای خانم

جهت پوشاک نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

تعدادی ویزیتور خانم و آقا

جهت پخش مواد غذایی

فردیس

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب تلفنی خانم حقوق ثابت + پورسانت نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب مبتدی و حرفه ای تمام وقت در استخدام 3 شرکت حقوق بالای 3م + بیمه

استخدام بازاریاب در کرج

همکار خانم با حقوق ثابت و پورسانت عالی نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب خانم و آقا جهت کار در دکوراسیون نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

تعدادی بازاریاب ساختمانی با خودرو نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب خانم و آقا با حقوق وزارت کار + مزایا

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب حضوری (آقا) حرفه ای با درآمد بالا

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب فعال آقا پاره وقت با پورسانت عالی

استخدام بازاریاب در کرج

صنایع سنگ ارمغان بازاریاب حضوری با حقوق ثابت + پورسانت نیازمندیم

استخدام بازاریاب در کرج

بازاریاب باتجربه در صنعت چاپ و تبلیغات

ثابت + پورسانت + بیمه

استخدام بازاریاب در کرج

تعدادی بازاریاب مجرب در امور بیمه با پورسانت عالی نیازمندیم