متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
������������-������

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار ماهر MDF

نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار و برشکار MDF

ماهر آقا

محدوده مهرشهر نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژ کار کابینت آقا مجرد

محدوده کمال آباد

نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژ کار خانم و مسئول

بخش پیمانکاری جهت شرکت

عروسک سازی نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی نیروی مونتاژکار

قطعات خودرو

محل کار هشتگرد

استخدام مونتاژ کار در کرج

همکار مجرب خانم

جهت مونتاژ قطعات الکترونیک

کمالشهر

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکارتابلو برق خانم

دیپلم برق( قزلحصار)

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار خانم و مسئول

بخش پیمانکاری جهت شرکت

عروسک سازی نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار تابلو برق خانم

دیپلم برق

قزلحصار

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی مونتاژ کار MDF آقا

محدوده داریوش نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی مونتاژکار MDF آقا

محدوده داریوش نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی مونتاژکار MDF آقا

محدوده داریوش نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار کابینت

جهت کار در گرمدره

همراه با سرویس نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژ کار درب ضد سرقت

آقا در صفادشت نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

یک نفر مونتاژکار خانم

جهت مونتاژ قطعات الکترونیکی

نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی خانم جهت امور

مونتاژ ساده الکترونیک

محدوده مترو گلشهر

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی مونتاژ کار خانم

جهت کار در شرکت

عروسک سازی نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار صنایع دستی و دکوری خانم

2نفر

حداقل مدرک دیپلم (ماهدشت)

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژ کار صنایع دستی و دکوری

خانم 2نفر حداقل مدرک دیپلم

ماهدشت

استخدام مونتاژ کار در کرج

2نفر مونتاژ کار خانم

جهت مونتاژ قطعات

الکترونیکی نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

2نفر مونتاژکار خانم

جهت مونتاژ قطعات الکترونیکی

نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار مسلط به لحیم کاری ترجیحا دیپلم یا فوق دیپلم برق

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار کابینت MDF آقا محدوده جاده ملارد نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار برد الکترونیک بازنشسته نیمه وقت نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی همکار خانم جهت مونتاژ قطعات الکترونیکی ساکن ماهدشت نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی مونتاژکار MDF آقا محدوده انبارنفت نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

یک نفر مونتاژکار آقا جهت کار MDF (قزلحصار) نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

یک نفر مونتاژکار و کارگر ساده MDF (آقا) نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

تعدادی مونتاژکار ماهر MDF محدوده کمالشهر نیازمندیم

استخدام مونتاژ کار در کرج

مونتاژکار تابلو برق با سابقه (قزلحصار)