متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
منشی

استخدام منشی در کرج

منشی خانم

آشنا به کامپیوتر

با روابط عمومی بالا

استخدام منشی در کرج

منشی خانم

آشنا به کامپیوتر و زبان

جهت کار در آموزشگاه

استخدام منشی در کرج

منشی خانم

جهت کاردر دفتر پخش

نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم

مسلط به تزریقات

نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم

نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

یک نفر منشی خانم

نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی مسلط به کامپیوتر

با سابقه کار

گوهردشت ،املاک ایلیا

استخدام منشی در کرج

منشی خانم

نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

یک نفر منشی خانم

جهت پاسخگویی به تلفن

در دفتر بازرگانی

استخدام منشی در کرج

یک نفر منشی

مسلط به کامپیوتر

نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم

جهت کار در کبابی

نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

تعدادی منشی خانم

با روابط عمومی بالا

نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم با حقوق بالا

استخدام منشی در کرج

منشی خانم جهت فروشگاه مبلمان نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم جهت پاسخگویی تلفن (اندیشه فاز1)

استخدام منشی در کرج

منشی خانم جهت کار در شرکت نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

دعوت به همکاری

منشی خانم جهت مطب

(تماس 16 الی 20)

استخدام منشی در کرج

منشی خانم جهت انجام امور اداری نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی و کارشناس فروش واقع در عظیمیه

استخدام منشی در کرج

منشی و کارشناس فروش واقع در عظیمیه

استخدام منشی در کرج

منشی خانم مسلط به کامپیوتر نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم آشنا به کامپیوتر و تایپ نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت کار در  دفتر املاک گوهردشت

استخدام منشی در کرج

منشی خانم با روابط عمومی بالا نیازمندیم

استخدام منشی در کرج

منشی خانم با روابط عمومی بالا نیازمندیم