متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
��������������-��������-��-������������-����-������

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

تعدادی مدیر سالن خانم  یا آقا

با سابقه کار مدیریت

در رستوران مهرشهر

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

یک نفر مدیر آقا

با سابقه کار در فست فود

نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

-مدیر فروش خانم

-کارمندفروش خانم

با سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

-مدیر فروش خانم

-کارمند فروش خانم

با سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مسئول کنترل کیفی

لیسانس صنایع غذایی

با سابقه کار نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر فروش خانم

کارمند فروش خانم

با سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

-مدیر فروش خانم

-کارمند فروش خانم

با سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

-مدیر فروش خانم

-کارمند فروش خانم

با سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مسئول آموزشگاه زبان خانم

مسلط به زبان انگلیسی

کمالشهر

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

تعدادی مدیر فروش نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

تعدادی مدیر فروش

نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

نیروی بازنشسته آقا

جهت مدیریت دریاچه عسل

حداقل دیپلم به بالا

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

یک نفر سرپرست ماهر آقا

جهت کار درچاپخانه پارچه و تریکو

نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مسئول خرید و تدارکات

خانم آشنا به تجهیزات تابلو برق

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

تعدادی مدیر فروش

نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

-مدیر فروش خانم

-کارمند فروش خانم

با سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر بازاریابی

با 10 سال سابقه کار

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

_مدیر فروش خانم

_کارمند فروش خانم

با سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر فروش خانم

کارمند فروش خانم

با سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر بازاریابی

با 10سال سابقه کار

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر شیفت سالن

تحصیلکرده با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر فروش خانم

با روابط عمومی بالا

نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

یک نفر مدیر فروش باتجربه و کارآمد در حوزه IT نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر فنی تابلو سازی حداقل 5 سال سابقه کار (قزلحصار)

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر شیفت سالن خانم و آقا با تجربه جهت رستوران مهرشهر

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

سرپرست واحد فروش آقا مجرب تمام وقت با سابقه مفید در زمینه مبلمان

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

سرپرست واحد فروش آقا مجرب تمام وقت با سابقه مفید در زمینه مبلمان

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر آقا جهت تالار در فردیس با سابقه کار نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر فروش مجرب آقا در زمینه مبلمان با سابقه کاری مفید نیازمندیم

استخدام مدیر و سرپرست در کرج

مدیر فروش مجرب آقا در زمینه مبلمان با سابقه کاری مفید نیازمندیم