متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
��������-��-������������������

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس و فتو شاپ کار

مبتدی و حرفه ای - حسابدار

و فروشنده

 

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

عکاس فروشنده حسابدار

فتوشاپ کار خانم

مبتدی و حرفه ای

تماس 14 به بعد

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس و یا رتوش کار

حرفه ای خانم نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس و یا روتوش کار

حرفه ای خانم نیازمندم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس و یا روتوش کار

حرفه ای خانم نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوین گر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

روتوش کار ماهر خانم

جهت کار در عکاسی نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

عکاس  فروشنده  حسابدار

فتوشاپ کار خانم

مبتدی و حرفه ای

تماس 14 به بعد

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس ،فتوشاپ کار

فروشنده و حسابدار خانم

مبتدی و حرفه ای

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

روتوش کار ماهر خانم

جهت کار در عکاسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس و یا رتوش کار

حرفه ای خانم نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس و یا روتوش کار

حرفه ای خانم نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوینگر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوین گر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوین گر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی تدوین گر خانم

جهت فیلم عروسی

نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

یک نفر خانم علاقه مند به عکاسی جهت آتلیه نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

مونتاژکار فیلم به صورت دائم جهت آتلیه عکاسی نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

مونتاژکار فیلم به صورت دائم جهت آتلیه عکاسی نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

از همکار خانم مسلط به تدوین فیلم عروسی دعوت به همکاری می شود

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس و فتوشاپ کار مبتدی و حرفه ای خانم نیازمندیم

استخدام عکاس و فیلمبردار در کرج

تعدادی عکاس و فتوشاپ کار مبتدی و حرفه ای خانم نیازمندیم