متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
آرایشگر

استخدام آرایشگر در کرج

یک نفر ناخن کار خانم نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

اپیلاسیون کار حرفه ای نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

یک نفر طراح ناخن فوری نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

اپیلاسیون کار حرفه ای محدوده باغستان غربی

استخدام آرایشگر در کرج

اپیلاسیون کار حرفه ای محدوده باغستان غربی

استخدام آرایشگر در کرج

ناخن کار ماهر با سابقه کار، درصدی محدوده آزادگان

استخدام آرایشگر در کرج

تعدادی آرایشگر حرفه ای آقا محدوده شاهین ویلا

استخدام آرایشگر در کرج

چندنفر ناخن کار با سابقه و طراحی عالی و مژه کار نیازمندیم (تک)

استخدام آرایشگر در کرج

تعدادی ناخن کار و آرایشگر حرفه ای خانم نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

ناخن کار حرفه ای و طراح ناخن نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

آرایشگر آقا با مشتری نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

ناخن کار حرفه ای و طراح ناخن نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

تعدادی آرایشگر ماهر آقا آشنا به مدل های روز نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

وردست آرایشگر آقا با شرایط خوب محدوده عظیمیه، آزادگان نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

میکاپ کار و شینیون کار خانم نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

میکاپ کار و شینیون کار خانم نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

پیرایش تک، آرایشگر حرفه ای آقا با سابقه ترجیحا ساکن مارلیک

استخدام آرایشگر در کرج

سالن هانا

ناخن کار با مشتری و شینیون کار حرفه ای نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

یک نفر آرایشگر ماهر آقا نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

یک نفر در زمینه اصلاح و خدمات در سالن زیبایی نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

طراح حرفه ای در سالن ویدارز شعبه عظیمیه نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

اصلاح کار ماهر جهت کار در آرایشگاه زنانه ساکن عظیمیه، اوج، آزادگان

استخدام آرایشگر در کرج

آرایشگر ماهر آقا جهت همکاری نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

بافت کار و براشینگ کار ماهر جهت کار در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در کرج

ناخن کار حرفه ای با مشتری نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

تعدادی خانم آرایشگر ماهر نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

یک نفر اصلاح کار و آرایشگر خانم محدوده فردیس - اهری

استخدام آرایشگر در کرج

یک نفر اپیلاسیون کار نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

ناخن کار ماهر نیازمندیم

استخدام آرایشگر در کرج

آرایشگر ماهر آقا حوالی پل فردیس نیازمندیم