متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
کارگر-ساده-و-ماهر

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر

جهت کارخانه

معتبر با بیمه و مزایا

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا

جهت کار در کبابی

سن 18 تا 25

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر کارگر آقا

جهت خرد کردن مرغ

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا

20 الی 30 سال نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن دار ماهر آقا و خانم

جهت کار در رستوران نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن دار ماهر آقا و خانم

جهت کار در رستوران

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر مبل آقا

محدوده مارلیک نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر آقا

با بیمه و مزایا

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر آقا

نیازمندیم

محل کار محدوده پل فردیس

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر فوق دیپلم برق ماهر

و جوشکار (آقا)

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر مبل اقا

محدوده مارلیک

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

مبلمان عظیمی

کارگر ساده آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی کارگر لوله کشی آقا

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر کارگر آقا با معرف معتبر

18 الی 20 سال

محدوده گوهردشت نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

مبلمان عظیمی

کارگر ساده آقا

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر و راننده آقا جهت شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

فرزکار ماهر CNC نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی رویه کوب ماهر مبل آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی فایبرکار ماهر نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر کارتن ساز ماهر آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن کار آقا و خانم جهت فست فود در مهرشهر

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

MDF کار ماهر آقا محدوده فردیس نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر مکانیک (دست به آچار) نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده جهت کار در مطبخ بدون جای خواب نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

نجار کلاف زن مبل آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا جهت کار در فست فود محدوده جهانشهر نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی کارگر ماهر کارواش آقا با غذا و جای خواب نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا جهت کارگاه برشکاری MDF (هفت تیر) نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر مجرد و جوان آقا جهت کار در محدوده محمدشهر نیازمندیم