متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-کارگر-ساده-و-ماهر-در-کرج

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر و راننده آقا جهت شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

فرزکار ماهر CNC نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی رویه کوب ماهر مبل آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی فایبرکار ماهر نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر کارتن ساز ماهر آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن کار آقا و خانم جهت فست فود در مهرشهر

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

MDF کار ماهر آقا محدوده فردیس نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر مکانیک (دست به آچار) نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده جهت کار در مطبخ بدون جای خواب نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

نجار کلاف زن مبل آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا جهت کار در فست فود محدوده جهانشهر نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی کارگر ماهر کارواش آقا با غذا و جای خواب نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا جهت کارگاه برشکاری MDF (هفت تیر) نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر مجرد و جوان آقا جهت کار در محدوده محمدشهر نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن دار و گارسون جهت کار در رستوران مهرشهر

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

فرزکار-تراشکار ماهر نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی رویه کوب ماهر مبل راحتی

گوهردشت

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ماهر آقا جهت فست فود با حقوق مکفی نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر تراشکار نیمه ماهر آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن دار و گارسون جهت کار در رستوران مهرشهر

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

MDFکار نیمه ماهر نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تراشکار و کارگر فنی (آقا)

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی رویه کوب و نجار ماهر مبلمان (استیل) نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر خانم جهت امور منزل نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

نجار و رویه کوب مبل نیازمندیم خرمدشت

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا جهت فروشگاه نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر کارگر آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

برشکار و MDFکار نیازمندیم

محل کار ماهدشت کرج

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارواشکار آقا نیازمندیم محدوده گوهردشت

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن کار غیر سیگاری آقا جهت فست فود در مهرشهر