متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
��������������-����������-��������-��-��������-����-������

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر شهرستانی

جهت کار در مطبخ

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی خانم

با حقوق عالی

جهت نظافت منازل

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده خانم

جهت تولیدی پوشاک

محدوده فردیس

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر مبل آقا

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک زوج بدون فرزند

جهت اشتغال در هتل انقلاب

فوری نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی رویه کوب ماهر

و نیمه ماهر آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن دار و گارسون

جهت کار در رستوران

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا

جهت کار در میوه فروشی

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر آقا با ظاهری آراسته

و سابقه کار نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی کارگر ساده خانم و آقا

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی کارگر برقکار آقا

جهت کار در ساختمان

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر

جهت کارخانه

معتبر با بیمه و مزایا

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا

جهت کار در کبابی

سن 18 تا 25

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر کارگر آقا

جهت خرد کردن مرغ

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر ساده آقا

20 الی 30 سال نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن دار ماهر آقا و خانم

جهت کار در رستوران نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

سالن دار ماهر آقا و خانم

جهت کار در رستوران

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر مبل آقا

محدوده مارلیک نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر آقا

با بیمه و مزایا

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر آقا

نیازمندیم

محل کار محدوده پل فردیس

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر فوق دیپلم برق ماهر

و جوشکار (آقا)

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

رویه کوب ماهر مبل اقا

محدوده مارلیک

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

مبلمان عظیمی

کارگر ساده آقا نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی کارگر لوله کشی آقا

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

یک نفر کارگر آقا با معرف معتبر

18 الی 20 سال

محدوده گوهردشت نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

مبلمان عظیمی

کارگر ساده آقا

نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

کارگر و راننده آقا جهت شرکت معتبر

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

فرزکار ماهر CNC نیازمندیم

استخدام کارگر ساده و ماهر در کرج

تعدادی رویه کوب ماهر مبل آقا نیازمندیم