متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
رزرویشن

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن

جهت شیفت شب آژانس

نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

یک نفر رزرویشن آقا

شیفت شب جهت تاکسی سرویس

حومه مطهری

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن بازنشسته آقا

جهت شیفت شب

محدوده دهقان ویلا

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم

با روابط عمومی بالا جهت آژانس

محدوده طالقانی فردیس

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا شیفت شب

18 تا 8 صبح 450 تومان

تاکسی نگارستان

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا

محدوده کیانمهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت کار در تاکسی سرویس

شیفت روز و شب نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

آژانس گلستان (جهانشهر)

رزرویشن شب از 7 الی19  

یک شب در میان

استخدام رزرویشن در کرج

یکنفر رزرویشن آقا

با سابقه کار

جهت تاکسی سرویس شیفت شب

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن جهت پارکینگ

ترجیحا محدوده حسن آباد

نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن با تجربه آقا جهت تاکسی سرویس

آشنا به کامپیوتر

ساعت کار 13-23

استخدام رزرویشن در کرج

دونفر بازنشسته

آشنا به کامپیوتر

جهت پاسخگویی به تلفن

در آژانس

نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم جهت آژانس نیمه وقت، حومه مارلیک

استخدام رزرویشن در کرج

سامی تاکسی

رزرویشن باتجربه محدوده گلشهر

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت شیفت شب تاکسی سرویس (حوالی 45 متری گلشهر)

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم جهت کار در آژانس نیمه وقت

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا ترجیحا بازنشسته جهت آژانس 8 صبح الی 6 بعدظهر

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت شیفت صبح ترجیحا محدوده مهرشهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن باتجربه آقا جهت آژانس ترجیحا ساکن مهرشهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن جهت تاکسی سرویس در منطقه کیانمهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

آژانس درختی 2 نفر رزرویشن آقا آشنا به کار آژانس نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

آژانس آریا، رزرویشن آقا جهت شیفت عصر 15 الی 23 محدوده گوهردشت

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا یا خانم شیفت صبح آژانس (7صبح الی 16) حقوق 400 محدوده گلشهر

استخدام رزرویشن در کرج

تعدادی رزرویشن خانم جهت تاکسی سرویس (مهرشهر)