متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-رزرویشن-در-کرج

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم جهت کار در آژانس نیمه وقت

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا ترجیحا بازنشسته جهت آژانس 8 صبح الی 6 بعدظهر

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت شیفت صبح ترجیحا محدوده مهرشهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن باتجربه آقا جهت آژانس ترجیحا ساکن مهرشهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن جهت تاکسی سرویس در منطقه کیانمهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

آژانس درختی 2 نفر رزرویشن آقا آشنا به کار آژانس نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

آژانس آریا، رزرویشن آقا جهت شیفت عصر 15 الی 23 محدوده گوهردشت

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا یا خانم شیفت صبح آژانس (7صبح الی 16) حقوق 400 محدوده گلشهر

استخدام رزرویشن در کرج

تعدادی رزرویشن خانم جهت تاکسی سرویس (مهرشهر)

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم جهت آژانس نیمه وقت محدوده باغستان و گوهردشت

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن شیفت روز خانم و شب آقا جهت کار در آژانس (محدوده فردیس) نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن جهت تاکسی سرویس در منطقه کیانمهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی باران، رزرویشن باتجربه خانم ساعت کار 15 الی 22 (گوهردشت)

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی اردلان رزرویشن آقا جهت شیفت شب نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن شیفت شب نیازمندیم (محدوده مهرشهر)

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن (بازنشسته) آقا شیفت شب جهت تاکسی سرویس نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آژانس آقا با حداقل 5 سال سابقه کار ساعت کار 7 الی 19

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن باتجربه آقا جهت شیفت شب آژانس ترجیحا ساکن مهرشهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

آژانس آریانا، رزرویشن شیفت شب نیازمندیم سه راه گوهردشت

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا با سابقه کار در آژانس، مجرد جهت شیفت شب (22 الی 8 صبح)

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی باران

رزرویشن شیفت شب (آقا) باتجربه و آشنا به کامپیوتر

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی توسن رزرویشن خانم یا آقا مجرب (محدوده گلشهر)

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم یا آقا ترجیحا بازنشسته جهت شیفت روز آژانس محدوده میدان کرج

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی سرویس طالقانی

رزرویشن روز و شب آقا و خانم محدوده اشتراکی شمالی

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت شیفت عصر  15 الی 23 محدوده گوهردشت

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی باران

رزرویشن شیفت شب (آقا) باتجربه و آشنا به کامپیوتر

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم یا آقا جهت تاکسی سرویس آقایان گوهردشت

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا با سابقه کار در آژانس، مجرد جهت شیفت بعد از ظهر (16 الی 22)

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن محجبه خانم جهت آژانس گل آفتاب - رجایی شهر خیابان نهم شهرداری

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم یا آقا

ساعت کار 15 الی 20

محدوده مهرویلا