متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-رزرویشن-در-کرج

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم جهت تاکسی

سرویس محدوده

فردیس و اهری نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن شیفت شب

و راننده با اتومبیل جهت تاکسی سرویس

محدوده ساسانی

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن بازنشسته آقا

جهت پاسخگویی تلفن

در شیفت شب نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت پیک موتوری

با حقوق مکفی

فردیس نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن

جهت شیفت شب آژانس

نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

یک نفر رزرویشن آقا

شیفت شب جهت تاکسی سرویس

حومه مطهری

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن بازنشسته آقا

جهت شیفت شب

محدوده دهقان ویلا

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم

با روابط عمومی بالا جهت آژانس

محدوده طالقانی فردیس

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا شیفت شب

18 تا 8 صبح 450 تومان

تاکسی نگارستان

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا

محدوده کیانمهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

تاکسی رسول

رزرویشن آقا نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت کار در تاکسی سرویس

شیفت روز و شب نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

آژانس گلستان (جهانشهر)

رزرویشن شب از 7 الی19  

یک شب در میان

استخدام رزرویشن در کرج

یکنفر رزرویشن آقا

با سابقه کار

جهت تاکسی سرویس شیفت شب

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن جهت پارکینگ

ترجیحا محدوده حسن آباد

نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن با تجربه آقا جهت تاکسی سرویس

آشنا به کامپیوتر

ساعت کار 13-23

استخدام رزرویشن در کرج

دونفر بازنشسته

آشنا به کامپیوتر

جهت پاسخگویی به تلفن

در آژانس

نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم جهت آژانس نیمه وقت، حومه مارلیک

استخدام رزرویشن در کرج

سامی تاکسی

رزرویشن باتجربه محدوده گلشهر

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت شیفت شب تاکسی سرویس (حوالی 45 متری گلشهر)

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن خانم جهت کار در آژانس نیمه وقت

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا ترجیحا بازنشسته جهت آژانس 8 صبح الی 6 بعدظهر

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن آقا جهت شیفت صبح ترجیحا محدوده مهرشهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن باتجربه آقا جهت آژانس ترجیحا ساکن مهرشهر نیازمندیم

استخدام رزرویشن در کرج

رزرویشن جهت تاکسی سرویس در منطقه کیانمهر نیازمندیم