متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
نگهدار-کودک-و-سالمند

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند آقا نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

سالار فرشتگان، تعداد زیادی خانم جهت نگهداری سالمند و کودک حقوق تا 2م

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت مراقبت از سالمند با حقوق بالای 1/400م فوری

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

دکوراتور آقا جهت چیدمان نمایشگاه مبل نیمه وقت نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

موسسه فرشته، تعدادی خانم جهت نگهداری سالمند و کودک حقوق تا 2 میلیون

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت کار در آسایشگاه نیازمندیم تماس تا ساعت 16

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت مراقبت از سالمند با حقوق بالای 1/400م فوری

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت کار در آسایشگاه نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت مراقبت از سالمند با حقوق بالای 1/400م فوری

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم و آقا جهت مراقبت از بیمار در آسایشگاه نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت مراقبت از سالمند با حقوق بالای 1/400م فوری

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانمی جهت نگهداری سالمند پوشکی، تمام وقت با حقوق عالی نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

یک نفر خانم جهت نگهداری سالمند بیمار با حقوق بالا

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

یک نفر خانم جهت نگهداری سالمند بیمار با حقوق بالا

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نگهدار سالمند و کودک

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت مراقبت از سالمند با حقوق بالای 1/400م فوری

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نگهدار سالمند و کودک

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

چندنفر خانم جهت نگهداری از بیمار نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نگهدار سالمند و کودک

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت نگهداری کودک و سالمند به صورت تمام وقت نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نگهدار سالمند و کودک

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

20 نفر خانم باتجربه جهت نگهداری از سالمند تمام وقت (فوری)

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نگهدار سالمند - کودک نظافتچی

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانم جهت نگهداری از سالمند محدوده شاهین ویلا

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

پرستار خانم جهت نگهداری از کودک نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

پرستار خانم جهت نگهداری از کودک نیازمندیم