متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-نگهدار-کودک-و-سالمند-در-کرج

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

یک نفر خانم

جهت نگهداری کودک از

ساعت 12 الی 18 نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نگهدار کودک و سالمند

نظافتچی

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانم جهت نگهداری

از سالمند با حقوق 2ام

تمام وقت فوری نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانم جهت نگهدای

از سالمند با حقوق 2 ام

تمام وقت فوری نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

یک نفر خانم

جهت نگهداری از کودک

نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانمی جهت نگهداری

سالمند پوشکی،تمام وقت

با حقوق عالی نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی آقا و خانم

جهت نگهداری سالمند بیمار

با حقوق بالا

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانمی جهت نگهداری

سالمند پوشکی،تمام وقت

با حقوق عالی نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نگهدار سالمند-کودک - نظافتچی

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانمی جهت نگهداری از

بیمار و انجام امور منزل نیازمندیم

تماس 15 الی 21

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی آقا و خانم

جهت نگهداری سالمند بیمار

با حقوق بالا

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانم جهت نگهداری

از سالمند با حقوق 2ام

تمام وقت فوری نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی آقا و خانم

جهت نگهداری سالمند بیمار

با حقوق بالا

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانمی جهت نگهداری

سالمند پوشکی،تمام وقت

با حقوق عالی نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانم جهت نگهداری

از سالمند با حقوق 2ام

تمام وقت فوری نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانم جهت نگهداری

از سالمند با حقوق 2ام

تمام وقت فوری نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانم جهت نگهداری از

سالمند نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانمی جهت نگهداری

سالمند پوشکی ،تمام وقت

با حقوق عالی نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نگهدار سالمند،کودک،نظافتچی

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

پرستار وخدمتکار

در منزل نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

یک نفر خانم

جهت نگهداری کودک

نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

نیروی خانم

جهت نگهداری و آموزش

کودک نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

یک نفر پرستار خانم

محدوده آزادگان نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم

جهت کار در آسایشگاه

نیازمندیم

تماس تا16

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم و آقا

جهت نگهداری از کودک و سالمند و بیمار

شبانه روزی بدون پورسانت

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانم جهت نگهداری

از سالمند باحقوق 2ام

تمام وقت فوری نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

خانمی جهت نگهداری

سالمند پوشکی،تمام وقت

با حقوق عالی نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند آقا نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

سالار فرشتگان، تعداد زیادی خانم جهت نگهداری سالمند و کودک حقوق تا 2م

استخدام نگهدار کودک و سالمند در کرج

تعدادی خانم جهت مراقبت از سالمند با حقوق بالای 1/400م فوری