متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
استخدام-آشپز-در-کرج

استخدام آشپز در کرج

تعدادی آشپز حرفه ای ایرانی پز و تخته کار و فرنگی پز

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

یک نفر آشپز حرفه ای آقا ترجیحا بازنشسته، جهت کار در تهیه غذا، محدوده عظیمیه

استخدام آشپز در کرج

کله پز، کباب پز و تخته کار جهت رستوران ایرانی مهرشهر

استخدام آشپز در کرج

آشپز آقا جهت رستوران، محدوده مهرشهر - فاز1 نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

چلوپز ماهر آقا جهت کار در مطبخ محدوده آزادگان

استخدام آشپز در کرج

پیتزازن و ساندویچ زن جهت کار در رستوران مهرشهر

استخدام آشپز در کرج

آشپز و کمک آشپز آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

کباب زن و کمک آشپز آقا جهت مطبخ چهارراه طالقانی نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

پیتزا زن و ساندویچ زن جهت کار در رستوران مهرشهر

استخدام آشپز در کرج

یک نفر فلافل زن (آقا) نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز آقا جهت مطبخ در عظیمیه نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

کباب زن ماهر آقا جهت کبابی نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز باتجربه آقا نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

یک نفر فلافل زن آقا جهت ساندویچ سعید نیازمندیم مهرشهر - فاز4

استخدام آشپز در کرج

آشپز، کمک آشپز، کارگر ساده جهت کار در تهیه غذا

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز ماهر آقا جهت مطبخ با جای خواب نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز جهت مطبخ (محدوده نبوت)

استخدام آشپز در کرج

یک نفر فست فود کار ماهر آقا نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز حرفه ای آقا با تجربه مرتبط  جهت رستوران سنتی در جهانشهر

استخدام آشپز در کرج

یک نفر کمک آشپز آقا نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

یک نفر فرکار جهت رستوران محدوده گوهردشت

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز و سالن دار آقا (مهرشهر) نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

کترینگ باباجی یک نفر کمک آشپز ماهر آقا نیازمند است

استخدام آشپز در کرج

تخته کار ماهر آقا ترجیحا محدوده فردیس نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

ساندویچ زن ماهر خانم نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز ماهر خانم یا آقا نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

پیتزازن حرفه ای نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

شاطر آقا جهت کار در کبابی نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز ماهر آقا جهت رستوران نیازمندیم