متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
آشپز

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز ایرانی پز

مهرشهر

ساعت کار 9 الی 24

استخدام آشپز در کرج

آشپز ماهر جهت مطبخ

نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز ماهر آقا

جهت تالار نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

پیتزا زن ماهر آقا

در فردیس نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

رستوران بهشت

کمک آشپز و ظرفشوی

محدوده دهقان ویلا

استخدام آشپز در کرج

پیتزا زن ماهر آقا

در فردیس نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

یک نفر آشپز آقا

و یک نفر کارگر خانم

محدوده ماهدشت نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

آشپز ماهر آقا

جهت کار در رستوران

نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز و کمک آشپز ماهر

نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

کترینگ پدر و پسر

آشپز ماهر آقا

محدوده گوهردشت نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز ماهر آقا

مسلط به کاربا تخته نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

تعدادی آشپز حرفه ای ایرانی پز و تخته کار و فرنگی پز

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

یک نفر آشپز حرفه ای آقا ترجیحا بازنشسته، جهت کار در تهیه غذا، محدوده عظیمیه

استخدام آشپز در کرج

کله پز، کباب پز و تخته کار جهت رستوران ایرانی مهرشهر

استخدام آشپز در کرج

آشپز آقا جهت رستوران، محدوده مهرشهر - فاز1 نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

چلوپز ماهر آقا جهت کار در مطبخ محدوده آزادگان

استخدام آشپز در کرج

پیتزازن و ساندویچ زن جهت کار در رستوران مهرشهر

استخدام آشپز در کرج

آشپز و کمک آشپز آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

کباب زن و کمک آشپز آقا جهت مطبخ چهارراه طالقانی نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

پیتزا زن و ساندویچ زن جهت کار در رستوران مهرشهر

استخدام آشپز در کرج

یک نفر فلافل زن (آقا) نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز آقا جهت مطبخ در عظیمیه نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

کباب زن ماهر آقا جهت کبابی نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز باتجربه آقا نیازمندیم