متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
آشپز

استخدام آشپز در کرج

کباب پز ماهر آقا

جهت کار با منقل ذغالی

محدوده عظیمیه نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

کباب پز جوان آقا

با سابقه جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوان

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کاردر رستوران

استخدام آشپز در کرج

یک نفر پیتزا زن آقا

با حقوق 2 ام محدوده فردیس

نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

کباب پز جوان آقا با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

ساندویچ زن ماهر آقا

با جای خواب

تماس 11 به بعد(گوهردشت)

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز ایرانی پز

مهرشهر

ساعت کار 9 الی 24

استخدام آشپز در کرج

آشپز ماهر جهت مطبخ

نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز ماهر آقا

جهت تالار نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

پیتزا زن ماهر آقا

در فردیس نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

رستوران بهشت

کمک آشپز و ظرفشوی

محدوده دهقان ویلا

استخدام آشپز در کرج

پیتزا زن ماهر آقا

در فردیس نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

یک نفر آشپز آقا

و یک نفر کارگر خانم

محدوده ماهدشت نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

آشپز ماهر آقا

جهت کار در رستوران

نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز و کمک آشپز ماهر

نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

سوخاری زن با سابقه

جهت کار در رستوران

استخدام آشپز در کرج

کترینگ پدر و پسر

آشپز ماهر آقا

محدوده گوهردشت نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

آشپز ماهر آقا

مسلط به کاربا تخته نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

تعدادی آشپز حرفه ای ایرانی پز و تخته کار و فرنگی پز

استخدام آشپز در کرج

کمک آشپز آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم

استخدام آشپز در کرج

یک نفر آشپز حرفه ای آقا ترجیحا بازنشسته، جهت کار در تهیه غذا، محدوده عظیمیه

استخدام آشپز در کرج

کله پز، کباب پز و تخته کار جهت رستوران ایرانی مهرشهر

استخدام آشپز در کرج

آشپز آقا جهت رستوران، محدوده مهرشهر - فاز1 نیازمندیم