متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بزرگمهر

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بزرگمهر در کرج

مسئول فنی: جناب آقای دکتر سیاح

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها،چکاپ کامل و جوابدهی در کمتر از 24 ساعت،آزمایش های غربالگری،بررسی سلامت جنین (جوابدهی کمتر از 48 ساعت)،تعیین گروه خونی و صدور کارت کمتر از 10 دقیقه،سرویس نمونه گیری در منزل و محل کار (با تعیین وقت قبلی)

ردیفعنوانتوضیحاتقیمت
هیچ داده ای جهت نمایش وجود ندارد.